המכון ללימודי שטח

pnghut_compass-rose-royalty-free-clip-art

תחומי המכון

ניהול

» ניהול בטיחות והתנהגות בשטח
» ייעוץ בטיחות פעילויות חוץ
» ניהול פרויקטים רב-תרבותי

חינוך

» כלים פדגוגים ללמידה חוץ כיתתית
» ייעוץ לאורח חיים בריא
» הכשרות

טיפול

» תהליכים בונים ליחידים ולקבוצות
» הדרכה למטפלי שטח
» אקותרפיה

חוסן ובריאות קבוצתית

» פיתוח חוסן לקהילות וארגונים
» הידוק הקשר – הורים וילדים
» ליווי משימות אנלוגיות
pnghut_compass-rose-royalty-free-clip-art

תוכניות המכון

3442

ביה"ס ללימודי שטח

» תוכניות לימודי תעודה
» השתלמויות

טיפול פרטני

הקליניקה לטיפול שטח

טיפול קבוצתי

» תוכנית מעברים
» תוכנית מדבר
» קבוצות הדרכה

השתלמויות לארגונים

» קבוצות חשיבה נודדת
» קבוצות הדרכה
אנו חוקרים את הקשר בין מרחב לבין תודעה בתנאים משתנים. 

אנו מפעילים הובלה מוגנת של תהליכים בוני חוסן ליחידים ולקבוצות.
אנו משלבים בין תחומי תרבות, ניהול, חינוך וטיפול במרחבים שונים.

pnghut_compass-rose-royalty-free-clip-art

מרחב קיצון וחלל

ביה"ס
לפעולה הומניטרית

ניהול משלחות והכשרה למשימות אנלוגיות

קבוצת מחקר Eco-encounter SPACE

קורס למורים
בין הכיתה למאדים

ספרות מקצועית

שותפים לדרך ולחזון

דילוג לתוכן