השתלמויות לארגונים​

למנהלים וארגונים

לצאת החוצה כדי להכנס פנימה – החל הרישום למועדי אוקטובר – אפריל 2022
מסע מדברי אתגרי לפיתוח מנהלים וצוותים רב מקצועיים למידה רגשית וחוויתית מעצימה, פיתוח החוסן האישי והבריאות הקבוצתית במצבי אי ודאות.

המסע מהווה בסיס לתהליכים ארגוניים לפיתוח מנהיגות ותקשורת בין אישית. הצוותים לומדים לנהל את הסיכונים והמשאבים תוך כדי ביצוע משימות, המנהל לומד להיות מנהיג מעצב לקהילתו.

התנסות ועיבוד בתחומים הבאים
הסתגלות אקלום וגמישות, קבלת החלטות, תפקידי האישי והקבוצתי בארגון, תפיסת זמן,  מציאת דרך, בניית בית, מוגנות, מעברים, כיבוש ההר השקוף, שיפור הקשב האישי והבין אישי, חיזוק המסוגלות, חשיפה לתהליכים חברתיים בקהילה נודדת, עזרה הדדית, אמון והצלחה.

זהו תהליך ניהול קבוצתי בדגש על מרחב פתוח ותנאים משתנים. הניהול הוא בשלשה טווחים: מיידי, קצר טווח וארוך טווח. תהליך המיידי מחייב אותנו להסתגל ללמוד ולהבין את השטח הפיזי והאנושי, קריאת שטח, היערכות, זיהוי, שיקום ולימוד של תהליכים פיזיולוגיים, נפשיים וארגוניים אצל יחידים וקבוצות בשדה. התהליך כולל אתחול, הנעה, הובלה וסגירה של תהליכים  ארגוניים, הנחיית קבוצות ממוקדת שטח, מניעה, מענה, תמיכה וקידום יעדים מטרות וחזון הארגון בהתאמה לצרכי החברה.

אופי ומשך המסע מתוכנן עם מקבלי השירות מיומיים עד עשרה ימים

דילוג לתוכן