בית הספר ללימודי שטח

הר, דרך, בית, זמן - ביה''ס ללימודי שטח
לימודי חינוך, טיפול וניהול שטח מבוססי מסע ומשימות אנלוגיות.  הובלה מוגנת של תהליכים בונים ליחידים ולקבוצות במרחבים שונים.
ECO-ENCOUNTER AND GROUP-HEALTH SCHOOL

Expedition based learning

מציאות משתנה ומשברים סביבתיים, בריאותיים, תנועתיים וחברתיים מכתיבים אתגרים שונים של מרחב, ניהול, חינוך וטיפול המשפיעים על היחיד, על הקבוצה ועל הקהילה. 

ביה”ס ללימודי שטח הוקם למטרה של לימוד והתמקצעות של יחסי אדם שטח בחתך מגוון של נושאים, לניסוח תחומי פעולה חדשים, להקניית אוריינות סביבתית, למחקר גבולות תפיסה מול המרחב, להפגיש בין תפיסות של מדע ואמנות בשטח. ליצירת אוכלוסיית בוגרים מקצועית.

ביה”ס ללימודי שטח פועל להנחיל ידע בתחומים של ניהול שטח, הכולל ניהול קהלים במרחב, היערכות לאירועי אקלים חריגים, ניהול הרפואה הראשונית בשטח, מנהלות ותקשורת. חינוך שטח הכולל פעילויות חוץ. טיפול שטח הכולל הובלת תהליכים מוגנים בשטח ליחידים, קבוצות וארגונים. בריאות קבוצתית בשטח. השתתפות במשימות חלל אנלוגיות. 

צוות ביה”ס מורכב ממומחים במקצועות השטח השונים. אופי הלמידה הוא שילוב עיוני והתנסותי במגוון נושאים במקביל, תרגול של חשיבה, תפיסה והתנהגות, פיתוח אוריינות סביבתית ולמידה מבוססת התמודדות המתבצעת בקמפוסים נודדים. 

תוכנית לימודים:

  • התוכנית הבינתחומית לטיפול שטח 
  • טיפול שטח ובריאות קבוצתית בתנאי קיצון 
  • ניהול שטח 
  • פדגוגית שטח 
  • בין הכיתה למאדים

לקבלת פרטים נוספים או הגשת בקשה להתקבל לתוכנית, מלאו פרטים

התוכנית הבינתחומית לטיפול, חינוך וניהול שטח

לימודי טיפול, חינוך וניהול שטח מבוססי מסע ומשימות אנלוגיות. הובלה מוגנת של תהליכים בונים ליחידים ולקבוצות במרחבים שונים 

ECO-ENCOUNTER AND GROUP-HEALTH PROGRAM

Expedition and analog mission-based study and Therapy

אתגר יחסי הגומלין בין סביבה לאדם ואתגר יחסי מקום וקבוצה במרחבים שונים הם הבסיס לקיימות וללמידה. יחסים אלו הם גורמים משפיעים בתחומי טיפול, חינוך, ניהול והנחייה.

המדבר, כסביבת חיים שמשאביה מינימליים עבור האדם, מזמן התבוננות פנימית מול אתגרים פיזיים ונפשיים ולכן מהווה סביבה פורייה להכשרת מטפלים באמצעות השטח.

בתוכנית נלמד הובלה מוגנת של תהליכים בונים ליחידים ולקבוצות במרחבים שונים פתוחים וסגורים, ממשיים ווירטואליים. 

לקבלת פרטים נוספים או הגשת בקשה להתקבל לתוכנית, מלאו פרטים

טיפול שטח ובריאות קבוצתית בתנאי קיצון

לימודי טיפול שטח מבוססי מסע ומשימות אנלוגיות.  הובלה מוגנת של תהליכי התמודדות ליחידים ולקבוצות במרחבים שונים. הכשרת מטפלים לעבודה טיפולית בתנאים חריגים ובמציאות משתנה.

ECO-ENCOUNTER THERAPY AND GROUP-HEALTH PROGRAM

Expedition based therapy

בתנאים חריגים ובמציאות משתנה של מגפה, שינויי אקלים, שינויים תרבותיים וכלכליים אנו נדרשים להתבוננות מחודשת בבניה וניהול המרחב הטיפולי בתנאים של שינוי.
בתוכנית נדון בניהול תהליכים, גישות ותמיכות בחשיפה בשטח וליישום פעלנות יוזמת באמצעות השימוש במרחב.
בצוות התוכנית מומחי התנהגות מתחומים של מדבר, כלא ומעונות נעולים, סיוע הומניטארי, משימות אנלוגיות ועוד.

תוכנית לימודים באתר סמינר הקיבוצים – ביה”ס ללימודים מתקדמים  

קישור לדף תיאור התוכנית והרשמה

לקבלת פרטים נוספים או הגשת בקשה להתקבל לתוכנית, מלאו פרטים

דילוג לתוכן