חינוך שטח

פדגוגית-שטח בלימוד חוץ כיתתי

Eco-encounter pedagogy in the education field

בספרו “ילדות וחברה” אומר אריקסון כי האדם חש את עצמו אנושי רק בשעה שהוא משחק. מטרות הפעילות הן: התגברות מונחית ומבוקרת על קשיים פיזיים, רגשיים וחברתיים; הגעה לעצמאות באמצעות תהליכים בשטח; התנסות בפתרון בעיות אישיות וקבוצתיות; התנסות בקבלת החלטות בדילמות מוחשיות ובמצבים משתנים בפעילויות אתגר ובשטח; עיבוד מצבים והשלכה על מצבי חיים שונים; רכישת כישורי חיים; הכשרת המשתתפים ביכולות של בטיחות, ניהול סיכונים בשטח, מנהיגות והובלה.  

הגישה מבליטה גורמי חוסן במקום גורמי סיכון, רואה בארבעת מצבי ההתמודדות של הר, דר, בית, זמן, כלי הכרחי להתפתחות, ומשתמשת בכל מרחב זמין ובהשפעותיו על היחיד והקבוצה באמצעות הפעלת תנועה, מאמץ ורצון. 

 

פדגוגית-שטח כגישה סלוטוגנית

הגישה מבליטה גורמי חוסן במקום גורמי סיכון. הגישה רואה בהתמודדות כלי הכרחי להתפתחות, ומשתמשת בכל מרחב זמין ובהשפעותיו על היחיד והקבוצה באמצעות הפעלת תנועה, מאמץ ורצון. הגישה רואה במצבי אמת יזומים ומצבי משבר מזדמנים הזדמנויות להתנסות ולמידה שמטרתם להפעיל אצל המתנסה כיוון ומיקוד, לשפר רצף קוגניטיבי ופעלנות יוזמת.

פדגוגית-שטח מאפשרת אופני למידה מגוונים, מזדמנים ויזומים, רואה בפיתוח אישיותי את יסוד הלמידה ומציגה במפורש את הציפיה מהתלמיד לערכי כבוד, אתיקה ומוסר.

8 תמיכות שטח במרחב ההתפתחותי

1. ראיית מכלול הגורמים המשפיעים על החניך מאפשרת לזהות גורמים סביבתיים: מבנה, תאורה, צבע, יכולת תנועה, מעברים, אופק, חומר סינתטי או אורגני, זמן. גורמים חברתיים: קבוצה, אקלים קבוצתי. גורמים תרבותיים: טכנולוגיים, תרבות ארגונית, דפוסי הפגה ופנאי, דפוסי בית.

2. ייזום של תנועה: לעבור מהשפעה סביבה אחת אל השפעה סביבתית אחרת, לאפשר פריקה של רגש.

3. ייזום של אחריות באמצעות התמודדות כבסיס ללמידה פעילה: הפעלה על ידי שיתוף בפעילות, תוך לקיחת אחריות, הובלה עצמית, בין אם באופן לא מאורגן ובין אם באופן מאורגן.

4. ייזום מרחב התמודדות לבחירה עצמאית: הפעלת ריבוי בחירות באמצעות השתתפות בפעילויות ובחשיפה לפרופורציות ונקודות מבט חדשות.

5. ייזום של הדדיות: זימון של רגעי שוויון בין המורה לחניך נוכח שטח או מצב המאפשרים לחניך לחשוף יכולות ומיומנויות חבויות, ולמורה להכיר ביכולות אלו.

6. ייזום של הזדמנות לטעות, לפריקה: לשותפים ניתן מרחב לניסוי ולטעיה, הגישה דוגלת במערך חיזוקים חיוביים על התנהגות נאותה וממעיטה בהפעלת סנקציות, פרט למצבים בטיחותיים.

7. ייזום עבודה קבוצתית וניצול כוח הקבוצה: השפעת הקבוצה על היחיד להרחבת מבט חברתי.

8. ייזום של התמודדות, אוריינטציה ואוריינות: באמצעות מרכיבים של הר, דרך, בית, זמן. תוצאתה של ההתמודדות היא האמירה “הכר בי” שהיא האמירה היסודית של האדם. מילות המפתח שלנו יהיו התמודדות, התמצאות, אוריינות, קיימות, אחריות. בספרו “ילדות וחברה” אומר אריקסון כי האדם חש את עצמו אנושי רק בשעה שהוא משחק. על פי זאת, ארבעת מצבי ההתמודדות הם בחינה מרחבית של תמות המשחק האנושי.

מלש חינוך אזורי הזדמנות מצגת קורס פדגוגית שטח מעשי

דילוג לתוכן