ניהול שטח

ניהול בטיחות והתנהגות בשטח פתוח

Eco-encounter management and decision making

ניהול-שטח עוסק בחשיפה לשטח, השפעותיה, וקבלת ההחלטות בחמישה ממדים. 
1. הממד הסביבתי / מקיים מתייחס להשפעות של הסביבה על החברה, הקהילה והיחיד והסיכונים הבטיחותיים והביטחוניים בחשיפה לשטח פתוח.
2. הממד התרבותי עוסק בהשפעת עמדות, אמונה וערכים על סביבה, יחידים וקבוצות וכשלים בקבלת החלטות.
3. הממד הארגוני עוסק בפערים וכשלים אצל יחידים וקבוצות בארגון בעת חשיפה לשטח פתוח.
4. הממד האנושי מתבטא בפרדיגמת הערכים והתגובתיות של היחיד והקבוצה מול נתוני השטח הפתוח. האישי והבינאישי נפגשים בחיכוך דחוס במרחב הפתוח.
5. הממד הכללי כלכלת משאבים בסיסיים של הפרט והקבוצה, פיתוח כלים טכניים לניהול אנרגיה לתנועה יעילה במרחב

תחום ניהול-שטח הינו ניהול ומענה מניעתי, התנהגותי וגופני בשטח פתוח בזירות שטח שונות.
ניהול שטח למענה חירום ותמיכת חיים בסביבות מרוחקות הינו תחום מתפתח במהירות.
משמעות התחום היא ניהול סיכונים, מתן מענה ותמיכה בתנאים של שטח פתוח, חילוץ.
חשיבותו של התחום גוברת ומתפתחת במהירות ככל שיותר אנשים עוסקים בפעילויות שטח פתוח כמו טיולים, טיפוס, שיט ופעילויות אחרות בעלות סיכונים.
חשיבותו של התחום עולה ככל שהאקלים מקצין עם חשיפה לאסונות טבעיים, ולצד זאת ההשפעות בתחום ההומניטארי של הגירה, פליטות, מלחמות.

המוקד העיקרי של התחום הוא ההערכה, התיעדוף (טריאז’), מענה ראשוני ותמיכה למצבי חירום ואסון המתרחשים בסביבות אלה ובפינוי חירום של נפגעים.
ניהול סיכונים, מענה, תמיכה וחילוץ אינם סמכות בלעדית של כוחות המדינה המוסמכים, אלא של כל מי שנמצא בשטח. לפיכך ידע צבור זה הנשען על ניסיון ועשיית שטח צריך להיות נחלת כל איש שטח ואיש מקצוע מאורגן ושאינו מאורגן.

תחום ניהול-שטח פועל משנת 1993 כניהול קבוצתי בדגש על מרחב פתוח ותנאים משתנים. הניהול הוא בשלשה טווחים: מיידי, קצר טווח וארוך טווח. ניהול-שטח כולל קריאת שטח, היערכות, זיהוי, איפחות, שיקום ולימוד של תהליכים פיזיולוגיים, נפשיים וארגוניים אצל יחידים וקבוצות בשדה. הניהול כולל אתחול, הנעה, הובלה וסגירה של תהליכים פרטניים, קבוצתיים וארגוניים, הנחיית קבוצות ממוקדת שטח, מניעה, מענה, תמיכה וחילוץ.

החל משנת 2014 אנו מייעצים למשרד החינוך בקביעת מדיניות חדשה של “בטיחות מאפשרת” עבור בתי הספר, תנועות הנוער וארגוני הנוער במסגרת אגף הבטיחות של משרד החינוך.
“המכון ללימודי שטח” הינו גורם מרכזי בעיצוב וקביעת המדיניות והנהלים עבור המכינות הקדם צבאיות, ובהכשרות הבטיחות וניהול שטח של מנהלי המכינות, הרכזים ואחראי הטיולים בפעילויות החוץ.

דרישות מקצועיות בתחום ניהול-שטח:

  • להיות בעל תודעה אקולוגית ומערכתית
  • להבין את תוצאות המפגשים עם השטח
  • חניכה, הובלה, תמיכה וליווי של תהליכים קבוצתיים וארגוניים אצל יחידים וקבוצות בשדה
  • אתחול והובלה של תהליכים פרטניים, קבוצתיים, ארגוניים ומערכתיים במצבי כאוס
  • זיהוי, מניעה, התערבות ראשונית / מיידית במצבי דחק בשדה
  • הנחיית קבוצות בתנאים משתנים ותנאי קיצון
  • ניהול וטיפול קבוצתי מיידי, קצר טווח וארוך טווח בתנאים משתנים
  • ניהול, מענה וטיפול מיידי ומתמשך של מצבי קיצון, משבר, חירום ואסון
  • ניהול ומענה מניעתי התנהגותי ורפואי בשטח
  • תפקוד וניהול צוות רב-תחומי MTS

תחום ניהול-שטח נלמד בבית הספר ללימודי שטח.

בואו לשמוע עוד על ניהול שטח מאת שאולי לב
בואו לשמוע עוד על טיפול שטח מאת דוד מיכאלי
כולל תמלול הראיון כמאמר
דימרס 8 נוב צילום עדי נסים
צוות 2015 צילום דוד מיכאלי
דילוג לתוכן