בין הכיתה למאדים

סוגיות של התמצאות בחשיפה למקום ומרחב זרים באמצעות הדמיית התמודדות של קבוצות משימה בחלל.

איך מחלקים ביניהם האסטרונאוטים בחללית את הנפח הקטן העומד לרשותם לתנועה? מה היא הדינאמיקה של היחסים ביניהם? איך פותרים קונפליקטים? איך מתמודדים עם רגשות כלפי המשפחה בארץ, כלפי עמיתיהם למשימה?

אלו הן שאלות שמעניין לחקור ותשובה עליהן יכולה להיות רלוונטית להכנה של אנשים לחיים בתחנות חלל ובמושבות בכוכבים אחרים בעתיד.

למה חשוב לילד בגן, בגיל הרך ובבתי הספר ללמוד על חלל?

החלל והמאדים הינם מרחבים חדשים וזרים המפעילים את יכולות הדמיון, ההתמצאות ותורמים להרחבת אופקים, מודעות ואוריינות סביבתית. הלימוד של נושאים חברתיים במרחב הינו רלוונטי לכל העוסקים בחינוך בכלל ובהוראת מדעים בפרט.

איך נשתמש בתוכן הקורס בכיתה?

חקר החלל הוא תחום חשוב ומתפתח, העוסק במגוון היבטים של מרחבים קיצוניים ובין היתר גם בהתנהגות האנושית בתנאים קיצוניים. לכן, הלימוד על של נושאים חברתיים במרחב הינו רלוונטי לכל העוסקים בחינוך בכלל ובהוראת מדעים בפרט.

הנושא המרכזי הוא התמצאות במרחב חדש. מכיוון שפעולת ההתמצאות היא פרשנות ויישום של מידע גיאוגרפי, לפיכך היא מהווה מפתח ליחסי אדם ומרחב. החלל והמאדים הינם מרחבים חדשים וזרים המפעילים את יכולות הדמיון וההתמצאות האנושית ותורמים להרחבת אופקים, מודעות ואוריינות סביבתית.

בין הסוגיות הנידונות בקורס:

  • איך מחלקים ביניהם האסטרונאוטים בחללית את הנפח הקטן העומד לרשותם לתנועה?
  • מה היא הדינאמיקה של היחסים ביניהם?
  • איך פותרים קונפליקטים?
  • איך מתמודדים עם רגשות כלפי המשפחה בארץ, כלפי עמיתיהם למשימה?
  • למה חשוב לילד בגן, בגיל הרך ובבתי הספר ללמוד על חלל?
  • איך נשתמש בתוכן הקורס בכיתה?
סרטון UP
סרטון קפסולה בדרך למאדים
דילוג לתוכן